Privacyverklaring

Bedrijfsnaam: Charlotte de Moel
Contactpersoon: Charlotte de Moel
E-mail: info@charlottedemoel.nl
Telefoon: 06 – 14 17 44 16
KVK: 59561122
Website: www.charlottedemoel.nl

Waar in deze privacyverklaring verwezen wordt naar ‘persoonsgegevens’, bedoelt Charlotte de Moel de informatie die jij aan haar verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat Charlotte de Moel geen informatie vraagt of opslaat die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

Na ontvangst van de gegevens zal Charlotte de Moel vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU).

Duur van opslag persoonsgegevens
Formulieren en documenten worden door Charlotte de Moel zorgvuldig bewaard.
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Na afloop van een ceremonie worden alle persoonsgegevens binnen een maand gewist.

Beveiliging
Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens
Graag wijst Charlotte de Moel je op de mogelijkheid om op verzoek de door haar opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit haar database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@charlottedemoel.nl

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je het niet eens met hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop Charlotte de Moel omspringt met jouw gegevens? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.